2012 September

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း ထြက္ရွိေသာ စာအုပ္မ်ား

စဥ္ စာအုပ္အမည္ စာေရးဆရာ အမ်ိဳးအစား တန္ဖိုး
ကမၻာ့ေက်းဇူးရွင္ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ကားဗား ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္) ဘာသာျပန္ ၁၅ဝဝ
ႏွလံုးေသြးစက္ ရင္ထက္အကၡရာ ေမာင္ညိဳေအး – ပန္းေတာ ဝတၳဳတို ၁၅ဝဝ
ေဖြေဖြရွာရွာ သမိုင္းစာ ေမာင္သန္းေဆြ(ထားဝယ္) သမိုင္းေဆာင္းပါး ၂၈ဝဝ
လက္ေရြးစင္ဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း) ဝတၳဳတို ၃၆ဝဝ
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစကား အံ့မင္းေခါင္ ႏိုင္ငံေရးအင္တာဗ်ဴး ၁၅ဝဝ
သတၲိရွိတဲ့မိန္းမ ဗ်တၲိရွိတဲ့မိန္းမ ႏွင့္ (ျမန္မာမိန္းမဘဝပံုလႊာမ်ား) ထြဏ္းေအာင္ေက်ာ္ ဝတၳဳ ၈ဝဝ
မဟာမိႈင္း ၏ ဋီကာေလးေစာင္ လိႈင္ထြန္းႏိုင္ ေဆာင္းပါး ၂၅ဝဝ
က်န္းမာေရးမွတ္စုမ်ား အမွတ္ (၇) ေက်ာ္သက္ခိုင္(ေဆးတကၠသိုလ္) က်န္းမာေရး ၁၅ဝဝ
က်န္းမာေရးမွတ္စုမ်ား အမွတ္ (၈) ေက်ာ္သက္ခိုင္(ေဆးတကၠသိုလ္) က်န္းမာေရး ၁၅ဝဝ
၁ဝ လူငယ္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတန္ဖိုး ကေလာင္စံု ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၁ ဝန္ေဆာင္မႈကုသိုလ္ႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အေတြးမ်ား ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ) ေဆာင္းပါး ၂၃ဝဝ
၁၂ အင္တာနက္ဇာတ္ေၾကာင္း စတီဖင္ဘ႐ိုင္ယန္ ေဌးဝင္းႏွစ္ ဘာသာျပန္ ၁၇ဝဝ
၁၃ Game ထက္ဝင္းလြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ၂ဝဝဝ
၁၄ ျပည္သူ့ေခတ္ေဆာင္းပါးမ်ား ကေလာင္စံု ေဆာင္းပါး ၄ဝဝဝ
၁၅ ေလာင္စာသိမ္းၿပီ မီးၿငိမ္းၿပီ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ဘာသာေရး ၂ဝဝဝ
၁၆ ေရွးထံုးစဥ္လာ ျမန္မာမႈမ်ား ၾကည္ဦး ျမန္မာမႈ ၁၅ဝဝ
၁၇ စာၾကည္႕တိုက္မွဴးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာျခင္း ျမင့္ႀကိဳင္ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၈ ေငြျဖဴေငြမည္းႏွင့္ ေရႊကိုဆြဲတင္တာဘယ္သူလဲ စီးပြားေရးေဆာင္းပါးမ်ား စိန္ထြန္းဦး(ေငြေၾကး) ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၉ မိစၧာဒိ႒ိ ဓမၼာစရိယလႊမ္းေအာင္ ဘာသားေရး ၁၅ဝဝ
၂ဝ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအားပဲ့ကိုင္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ ပါေမာကၡဦးေက်ာ္ညြန့္(ၿငိမ္း) ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၂၁ စပိုင္မာစတာ ေအးထြန္းမင္း ဘာသာျပန္ ၃၅ဝဝ
၂၂ ရွမ္ဗဲလားေစတမန္ လွမိုး(ပညာေရး) အတၳဳပၸတၲိ ၃ဝဝဝ
၂၃ ကတ္သီးကတ္သတ္ပံုျပင္မ်ား(၂) သဲေအာင္ ပံုျပင္ ၁ဝဝဝ
၂၄ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ ေဇယ်ေမဒနီေက်ာင္းတိုက္ ပထမဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေထ႐ုပၸတၲိႏွင့္ ၾသဝါဒမ်ား သခင္ေအာင္ေဖ အတဳၲပၸတၲိ ၁၅ဝဝ
၂၅ တက္လမ္းရွာလူငယ္တို႔အတြက္ ေသာ့ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ား ေဒါက္တာထြန္းဝင္း ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၂၆ ျမတ္ဗုဒၶ၏ဝိပါတ္ေတာ္တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး ဝဋ္မွာ အၿမဲ၊ ငရဲမွာ အပ မ်ိဳးျမန္မာ ဘာသာေရး ၅ဝဝ
၂၇ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္ေစေသာ္ သဒၶါၾကည္ျဖဴ ေဆာင္းပါး ၉ဝဝ
၂၈ ေက်ာင္းတြင္းဒီမိုကေရစီ ကေလာင္စံု ေဆာင္းပါး ၇ဝဝ
၂၉ ဂႏၶာရီစာေဟဝန္ ေမာင္ေက်ာက္တိုင္ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၃ဝ လူငယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံဗုဒၶဘာသာက်င့္ထံုး ဓမၼဆိုင္ရာအေမးအေျဖမ်ား နန္းေရႊလီႀကိဳင္(မိုင္းပန္) ဘာသာေရး ၂၅ဝဝ
၃၁ အာဏာမဲ့သူ၏ အာဏာ (သို့မဟုတ္) ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ဦး(ျမန္မာျပန္) ေဆာင္းပါး ၁၂ဝဝ
၃၂ အမ္စတာဒမ္မွာ ျပန္ဆံုၾကမယ့္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ကဗ်ာေရးသူမ်ား ေမာင္နီဦး ကဗ်ာ ၂၅ဝဝ
၃၃ အေရးေတာ္ပံု မွတ္တမ္း မင္းပုည မွတ္တမ္း ၂၅ဝဝ
၃၄ သစ္သီးေတာင့္ ေလွကေလးႏွင့္ အျခားပံုျပင္မ်ား ေနဝင္းျမင့္ ပံုျပင္ ၂ဝဝဝ
၃၅ ေရႊကူေမႏွင္းဝတၳဳတိုမ်ား ေရႊကူေမႏွင္း ဝတၳဳတိုမ်ား ၂ဝဝဝ
၃၆ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္ဝင္ ကသစ္ဦး က်န္းမားေရး ၂ဝဝဝ
၃၇ သံုးဆယ့္ရွစ္ျဖာ မဂၤလာ ဝင္းႏြယ္(သစ္ေတာ) ဘာသာေရး ၄ဝဝဝ
၃၈ အေျခခံက်ေသာ ႐ံုးသံုးကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ သာလင္း(M.C.Sc) ကြန္ပ်ဴတာ ၃၅ဝဝ
၃၉ သံုးတန္ေပၚနိစ္(ေရွးေဟာင္းမူ)ႏွင့္ ဂမန အေဟာက်မ္းရင္းႀကီး ဆရာ သိဒၶိဆန္း(ဧကံသ ေျမမဟီ) ေဗဒင္ ၆ဝဝဝ
၄ဝ Learning English for Children No.1 ကေလာင္စံု အဂၤလိပ္စာ ၂ဝဝဝ
၄၁ လွ်ိဳ႔ဝွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ ေသာ့ေလးမ်ား သက္တန့္ခ်ိဳ ရသစာစု ၁၅ဝဝ
၄၂ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစမည္႕ အသုပ္ပြဲျပဳလုပ္နည္းမ်ား မႀကီးစမ္း ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္း ၁ဝဝဝ
၄၃ ႐ုပ္ရွင္ေလ့လာမႈ မင္းခက္ရဲ ဘာသာျပန္ ၂ဝဝဝ
၄၄ ဓါတ္ပံုဆရာအဆင့္ Digital ဓါတ္ပံု႐ိုက္နည္းလက္စြဲ (ဒုတိယတြဲ) Aung Lin နည္းပညာ ၃ဝဝဝ
၄၅ ဝိညာဥ္႐ုပ္တုႏွင့္ ႐ုပ္ပ်က္အေလာင္း ေမွာ္ဧကရီ ဂမၻီရ ၁၂ဝဝ
၄၆ ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ကေလာင္စံု အတၳဳပၸတၲိ ၃၅ဝဝ
၄၇ ျမန္မာအႀကိဳက္ဟင္းလ်ာခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ား မႀကီးစမ္း ခ်က္ျပဳတ္နည္း ၁ဝဝဝ
၄၈ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သန္းဝင္းလိႈင္ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၄၉ အေမစုေျပာေသာ . . .စကား ေဟာေသာ . . .တရား မင္းပုည မိန့္ခြန္း ၂၅ဝဝ
၅ဝ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၅၁ လူတိုင္းအတြက္ ဒီမိုကေရစီ မင္းပုည ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၅၂ မားကက္တင္း အေမးအေျဖမ်ား ဦးလွျမင့္(မားကက္တင္း) ေဆာင္းပါး ၂၃ဝဝ
၅၃ အာဇာနည္ဗိမာန္ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ဥပေဒ ၃ဝဝဝ
၅၄ စိတ္ရင္းေကာင္းေသာ လူေပလူရြတ္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ ရသစံုဝတၳဳတိုမ်ား ေထာင္မႈးႀကီးသိန္းဝင္း ဝတၳဳတို ၁၅ဝဝ
၅၅ စစ္ေၾကာင့္ . . .ျခားသြားေသာ ႏွလံုးသားမ်ား ေအာင္ျမင္သူ ေဆာင္းပါး ၂၅ဝဝ
၅၆ ဖုန္းေရႊနိဒါန္း စံ-ဇာဏီဘို ေဗဒင္ ၁၂ဝဝ
၅၇ က႑စံု ေဝါဟာရမ်ား ကိုရီးယား ေအာင္ျမင့္ ေဝါဟာရ ၁၂ဝဝ
၅၈ ကိုႀကီးေက်ာ္ ေမာင္ေသာ္က ဘာသာျပန္ ၂၅ဝဝ
၅၉ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွ ထူးခြၽန္ေက်ာ္ၾကားသခင္မ်ား ေကာင္းျပည္႕စံု အတၳဳပၸတၲိအက်ဥ္း ၂ဝဝဝ
၆ဝ ဗုဒၶဘာသာဥဒါန္း ေမာင္ေသြးခြၽန္ ေဆာင္းပါး ၁၃ဝဝ
၆၁ ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ ျမန္သာသနာ ဦးဝမ္ထိန္ ဘာသာေရး ၂၅ဝဝ
၆၂ စိတ္ႏွင့္ေျခြတဲ႔ အေၾကြ နီကိုရဲ ဝတၳဳ ၂ဝဝဝ
၆၃ ငါ့အတြက္ပထမ ေအာင္သန္းခ်စ္ ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၆၄ ဗုဒၶဘာသာအေျချပ နိဗၺာန္ေပါက္လက္စြဲက်မ္း သိမ္ေတာ္ဦးပ႑ိတ ေဆာင္းပါး ၁ဝဝဝ
၆၅ သူ့ေခတ္ သူ့ခါ သူတို႔ေၾကာ္ျငာ သင့္ေနာ္ ေဆာင္းပါး ၄ဝဝဝ
၆၆ အေျခခံသ႐ုပ္ေဖာ္ စကားလံုးမ်ား ျပည္ေက်ာ္ေက်ာ္ စကားလံုး ၂၅ဝဝ
၆၇ ေသာၾကာေန့ ၁၂ လေရာင္မင္းခ ဝတၳဳ ၁၆ဝဝ
၆၈ ဝိညာဥ္ကြဲတေစၧ ကန္ေလး႐ိုးကဖြားေလာက္ႀကီး ဝတၳဳ ၁၅ဝဝ
၆၉ ကတိသစၥာတည္ေသာခါဝယ္ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ခ်စ္သက္ဝင္၏ သိုးေဆာင္း ဝတၳဳ ၂ဝဝဝ
၇ဝ ျမင့္မားရာသီ ေမာင္ျမင့္ၾကြယ္ ဘာသာျပန္ ၂၅ဝဝ
၇၁ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ သမိုင္းထဲကအလြဲမ်ား ေမာင္ေသြးခြၽန္ ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၇၂ ေသျခင္းႏွင့္အားမာန္ ဦးလွဝင္း(ေလသူရဲတစ္ဦး) ဘာသာျပန္ ၁၅ဝဝ
၇၃ ခ်မ္းသာက်ိဳးေပးေနႏိုင္ေရး ဦးေကာဝိဒ(ေရစႀကိဳ) ဘာသာေရး ၁၃ဝဝ
၇၄ စဥ္းစားေတာ့မလို့လား ဆန့္က်င္ဘက္သာ စဥ္းစား ျမင့္စိုးလိႈင္ ဘာသာျပန္ ၂ဝဝဝ
၇၅ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီေန့က ေက်ာင္းမတက္ပါ သည္ေခတ္ေန ဝတၳဳ ၁၂ဝဝ
၇၆ ေခတ္ကိုကခပ္႐ွဳပ္ရွဳပ္ပဲ ေခတ္ေပၚကဗ်ာမ်ား ကဗ်ာ ၁၂ဝဝ
၇၇ ရဟန္းႏွင့္ . . .အေတြးအျမင္ ရသစာစုမ်ား ဓမၼဂဂၤါ စာစု ၁၆ဝဝ
၇၈ ေျပာင္းလဲဖို႔လိုသည္ႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္) ေဆာင္းပါး ၁၂ဝဝ
၇၉ ကိုယ့္အေၾကာင္းနဲ့ကိုယ္ ေကာင္းသာ ဘာသာျပန္ ၂ဝဝဝ
၈ဝ ေဆာင္းမွာပြင့္တဲ့ေန ကေလာင္စံု ဝတၳဳတို ၂၅ဝဝ
၈၁ ေရႊစင္ျမင္းမိုရ္ အဘိဓမၼာ စိန္လင္း(ခြဲစိတ္ႏွင့္ကင္ဆာပါရဂူ) ဘာသာေရး ၃ဝဝဝ
၈၂ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼအျမဳေတမ်ား (သို့မဟုတ္) သုတၲနိပါတ္ ဓမၼာစရိယဦးေမာင္ေမာင္ေလး ဘာသာေရး ၃၅ဝဝ
၈၃ လူႀကီးလူေကာင္းမိုးတိမ္၊ မီးတားလမ္းႏွင့္ . . . ရသစာတမ္းစုစည္းမႈ ကေလာင္စံု ရသစာတမ္း ၂ဝဝဝ
၈၄ လိုတိုရွင္း ထိုင္းစကားေျပာ ခင္မာညိဳ စကားေျပာ ၆၅ဝဝ
၈၅ သမိုင္းသည္မမွားရပါႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား သခင္ေအာင္ေဖ ေဆာင္းပါး ၁၇ဝဝ
၈၆ ျမင္း႐ုပ္ခ်ားရဟတ္ေတြလည္ရင္း သမိုင္းဟာကုန္လြန္ရင္း ရဲျမင့္သူ စကားေျပကဗ်ာ ၂ဝဝဝ
၈၇ ေရနံ့သာထူးခြၽန္အားကစားသမိုင္း ျမန္မာျပည္ဆရာဟိန္း သမိုင္း ၁၅ဝဝ
၈၈ ေခါင္းေဆာင္ဂုဏ္ရည္ ေခါင္းေဆာင္စြမ္းရည္ ဇာနီေအာင္(ရမၼာဝတီ) ေဆာင္းပါး ၃ဝဝ
၈၉ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ကမၻာ့ပညာရွင္မ်ား၏အျမင္မ်ား ဣႏၵနီလာေအာင္ကိုကို ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၉ဝ လမင္းစႏၵာ အင္းေလးကန္သာ ဂ်င္မီ ဝတၳဳ ၂ဝဝဝ
၉၁ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ကမၻာ့ပညာရွင္မ်ား၏ အျမင္မ်ား ဣႏၵနီလာေအာင္ကိုကို ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၉၂ အိမ္ျဖဴေတာ္ဆရာဝန္ သီဟန္သြင္ ဘာသာျပန္ ၃ဝဝဝ
၉၃ ေသြးသည္အသက္ အသက္သည္လည္းေသြး ေမာင္စိုးထိုက္(သံုးဆယ္) က်န္းမာေရး ၁၂ဝဝ
၉၄ ေမာင္ေရခဲေရႊဖဲ ကေလးကဗ်ာမ်ား ေမာင္ယဥ္မွဴး ကေလးကဗ်ာ ၁ဝဝဝ
၉၅ မိုးမိတ္ မပဒန္ဂူႀကီးထဲမွ ဓမၼအလင္းေရာင္ ေမာင္ေသြးခြၽန္ ေဆာင္းပါး ၁ဝဝဝ
၉၆ အေမးဘုရားေလာင္း . . .အေျဖဘုရားေလာင္းႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ပစ္တိုင္းေထာင္ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၉၇ အေကာင္းဆံုးက လက္တစ္ကမ္းမွာ ေဟမာန္အိမ့္ ဘာသာျပန္ ၁၅ဝဝ
၉၈ ေရႊအိုေရာင္ပင္မေရစီး ဒဂုန္တာရာ ေဆာင္းပါး ၃ဝဝဝ
၉၉ စည္း႐ိုးႀကီးလည္း လံုပါေစ ၿခံခုန္သူလည္း ေဝးပါေစ သွ်န္ဘုန္းသစ္ ေဆာင္းပါး ၁၂ဝဝ
၁ဝဝ ဘဘစစ္ဆင္ေရး ေမၿမိဳ႔ခ်စ္ေဆြ သမိုင္း ၂ဝဝဝ
၁ဝ၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မွာတမ္း မင္းပုည ေဆာင္းပါး ၁ဝဝဝ
၁ဝ၂ အရွင္ဓမၼရကၡိတ ျမင့္ျမတ္သူ ဘာသာေရး ၃ဝဝ
၁ဝ၃ ျမန္မာ့သာသနာ့သမိုင္းတြင္ ရဟႏၱာဟု ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေကာင္းျပည္႕စံု ဘာသာေရး ၂ဝဝဝ
၁ဝ၄ ၂၁-ရာစု အဂၤဝိဇၨာေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ (နဝမတြဲ) ဆရာဦးေမာင္ေမာင္သန္း ေဗဒေဆာင္းပါး ၅ဝဝဝ
၁ဝ၅ ေခါင္းေဆာင္ဂုဏ္ရည္ ေခါင္းေဆာင္စြမ္းရည္ ဇာနီေအာင္(ရမၼာဝတီ) ေဆာင္းပါး ၃ဝဝ
၁ဝ၆ ကာလိဂၤစစ္ပြဲႏွင့္အျခားဝတၳဳတိုမ်ား ေမာင္ပြင့္ခိုင္(သရက္) ဝတၳဳတို ၂ဝဝဝ
၁ဝ၇ ေရနံ႔သာထူးခြၽန္အားကစားသမိုင္း ျမန္မာျပည္ဆရာသိန္း အားကစား ၁၅ဝဝ
၁ဝ၈ ေရႊစာရံဘုရားအစ္မ ေစာမြန္လွ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား စၾကာေကာင္းစံ ျဖစ္ရပ္ဆန္း ၁၂ဝဝ
၁ဝ၉ ေကာင္းကင္ၿမိဳ႔ေတာ္မ်ားမွ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႔ေတာ္မ်ား ဦးေအာင္ျမင့္ မွတ္တမ္း ၅ဝဝဝ
၁၁ဝ အင္းေလးမွာရြာတဲ့မိုးအား ျပန္လည္တမ္းတျခင္း ပန္းခ်ီကိုကိုဝင္း ဝတၳဳ ၄၅ဝဝ
၁၁၁ အဲဒီကိစၥ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ၾကမလဲႏွင့္ ဥပေဒစာစုမ်ား ခ်စ္ကိုကိုယု ဥပေဒစာစု ၃ဝဝဝ
၁၁၂ ငါးေစာင္တြဲ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳစာအုပ္တိုက္ ဘာသာေရး ၈ဝဝ
၁၁၃ ခပ္ညံ႕ညံ႕လူတစ္ေယာက္ ေမာင္လွမ်ိဳး ဝတၳဳ ၁၅ဝဝ
၁၁၄ ႏွစ္ပတ္လွ်ိဳ လူသတ္မႈႏွင့္ ေျမြမသူေတာ္ေမာင္ၿခိမ့္ ေဇာ္ႏိုင္ငံစိုး ဝတၳဳ ၁၈ဝဝ
၁၁၅ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ ႏုႏုရည္အင္းဝ ေဆာင္းပါး ၄၅ဝဝ
၁၁၆ ကြန္ပ်ဴတာကို ခိုင္းစားမယ့္လူသား + CD သန္းဝင္း B.E(Electronic) ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၁၇ လြယ္အိတ္ထဲက မီးခိုးမ်ား ညိမ္းညိဳ ကဗ်ာ ၁ဝဝဝ
၁၁၈ ကြၽမ္မကို ေခ်ာင္းခ်ာင္းၾကည္႕ၾကည္႕ေနေသာ ကြၽန္မခ်စ္ေသာ ခပ္ေခ်ာေခ်ာ လူတစ္ေယာက္ ေမာင္ကိုကို (အမရပူရ) ဝတၳဳ ၁၈ဝဝ
၁၁၉ လူ့အခြင့္အေရး မင္းခက္ရဲ ေဆာင္းပါး ၂၅ဝဝ
၁၂ဝ သမိုင္းစကား ပန္းစကား ျမသန္းတင့္ ေဆာင္းပါး ၃၈ဝဝ
၁၂၁ အနမတဂၢ ၿငိဏ္းေဝ ကဗ်ာ ၂ဝဝဝ
၁၂၂ ငရဲသားရဲ႔ေျဖာင့္ခ်က္ ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္ထြန္း(ေရႊဘို) ေဆာင္းပါး ၅ဝဝ
၁၂၃ ကံဉာဏ္ဝီရိယ ျပည္႕စံုမွ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ဘာသာေရး ၂ဝဝ
၁၂၄ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို သင္ၾကားေပးျခင္း ပါေမာကၡဦးခင္ေမာင္သန္း ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၂၅ သက္တံဆယ္စင္း ကေလာင္စံု ရသစာစု ၁၅ဝဝ
၁၂၆ လႊတ္ေတာ္ . . .ဒုတိယအေကာင္းဆံုးနဲ့ လွပတဲ့စိတ္ကေလး ဦးၾကည္ျမင့္(လသာ) ေဆာင္းပါး ၃ဝဝဝ
၁၂၇ မုန္တိုင္းထဲက ၾကယ္နီတစ္ပြင့္(သို့မဟုတ္)သခင္ဘဟိန္း ေမာင္သာလင္း ေဆာင္းပါး ၁၂ဝဝ
၁၂၈ ဥပမာ . . .သာဓက တင္စားမႈမ်ား (ပထမတြဲ) ၿဖိဳးသာရ အဂၤလိပ္စာ ၁ဝဝဝ
၁၂၉ ဥပမာ . . .သာဓက တင္စားမႈမ်ား (ဒုတိယတြဲ) ၿဖိဳးသာရ အဂၤလိပ္စာ ၁ဝဝဝ
၁၃ဝ အိပ္တန္းျပန္ မုဒိတာငွက္မ်ား ယဥ္ယဥ္ႏု(မêေလး) ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၁၃၁ ၾကက္ေျခ မာေဂ် သေရာ္စာမ်ား ၁၅ဝဝ
၁၃၂ ကမၻာ့ စာဆိုႀကီးမ်ား တက္တိုး အတၳဳပၸတၲိ ၄၅ဝဝ
၁၃၃ လြတ္ေျမာက္ျခင္း နည္းပညာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေဆာင္းပါးမ်ား ေမာင္ကိုႀကီး၊ ဂ်င္မီ ေဆာင္းပါး ၁၂ဝဝ
၁၃၄ ျမန္မာ့ဂႏၴဝင္ ဟာသမ်ား ျမင့္ေဆြဦး ဟာသ ၁ဝဝဝ
၁၃၅ ေန့စဥ္သံုးအဂၤလိပ္ဂရမ္မာႏွင့္ စကားေျပာ Saya Harry Khoo အဂၤလိပ္စာ ၂ဝဝဝ
၁၃၆ ပုပၸါးေတာင္မွကြၽႏု္ပ္တို့သိေသာ ဘိုးမင္းေခါင္ႏွင့္ သာသနာတြင္း သာသနာပ ဝိဇၨာဓိုရ္မ်ား အရွင္ကဝိႏၵ(ပုပၸါး) ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၃၇ အိုဘားမားလမ္းညႊန္ (အလြယ္ကူဆံုးအုိဘားမားအခ်က္အလက္မ်ား) ျမတ္သက္ ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၁၃၈ သံလြင္ပင္ကို ခုတ္လွဲျခင္း သစၥာနီ ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၁၃၉ မီးရထားတစ္စင္း ကေလာင္စံု ဝတၳဳတိုစု ၂၂ဝဝ
၁၄ဝ အျပစ္ကင္းတဲ့ ခ်စ္ျခင္းလကၤာ အၾကည္ေတာ္ ဝတၳဳ ၂ဝဝဝ
၁၄၁ အေမေဒၚစုေနာက္ လိုက္ၾကစို့ ေကာင္းစံ(ေရႊဥေဒါင္း) ေဆာင္းပါး ၃ဝဝဝ
၁၄၂ ဟားခလုတ္-၂၃ အၾကည္ေတာ္ ဝတၳဳရွည္ ၁၈ဝဝ
၁၄၃ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္(ေဟာင္း)ေက်ာ္ေဇာ တိုက္ပြဲ ၁၈ဝဝ
၁၄၄ ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္စိတ္ကိုျပင္ ပါေမာကၡဦးသိန္းလိႈင္ ဘာသာေရး ၁ဝဝဝ
၁၄၅ ႐ူပေဗဒပံုျပ စိုးစိုး(အဂၤပူ) သိပၸံပညာ ၃ဝဝဝ
၁၄၆ ဆရာဝန္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုကုသမႈရဖို့နည္းလမ္းမ်ား ေအႏြန္ ဘာသာျပန္ ၂၅ဝဝ
၁၄၇ ဆလံုရြာမွာ ဘုရားသာသနာေရာက္ၿပီ ဂ်လန္းကြၽန္းဆရာေတာ္ စာစု ၂ဝဝဝ
၁၄၈ ကုလသမဂၢစင္ျမင့္ေပၚမွ ဗုဒၶတရားႏွင့္ အျခားစာစုမ်ား ကုိရင္ၾသ စာစု ၂ဝဝဝ
၁၄၉ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအီးေမးလ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈဥပေဒ ဦးလွေကာင္း ကြန္ပ်ဴတာ ၂ဝဝဝ
၁၅ဝ ဘုရား တရား သံဃာ ႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာအေရးေတာ္ပံု ဦးႏု ေဆာင္းပါး ၁၇ဝဝ
၁၅၁ အီလက္ထရြန္းနစ္လံုၿခံဳေရးစနစ္ -၂ ဦးစိုးေအာင္(သုေတသီ) နည္းပညာ ၄ဝဝဝ
၁၅၂ အီလက္ထရြန္းနစ္လံုၿခံဳေရးစနစ္ -၁ ဦးစိုးေအာင္(သုေတသီ နည္းပညာ ၄၅ဝဝ
၁၅၃ ပုဗၺနိမိတ္ပံုျပအိမ္မက္မ်ား ျမတ္သုတ အိမ္မက္ ၁၅ဝဝ
၁၅၄ ဇီဝမ်ိဳးကြဲစံုလင္မႈဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားလက္စြဲစာေစာင္ အာဆီယံ(ဗြၽဃႀဃ) စီးပြားရး၊ စီမံကိန္း ၁၅ဝဝ
၁၅၅ ဗုဒၶသာသနိက ပထဝီက်မ္းႀကီး ေတာင္ေပါက္ဆရာေတာ္ ဘာသာေရး ၄၅ဝဝ
၁၅၆ ဂုဏ္သိကၡာ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဝင္းထြဋ္ေဇာ္ ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၅၇ သံသရာလမ္းက ႀကိဳးတန္းေလွ်ာက္ ရွားပါးလူ ဝတၳဳတိုမ်ား ေမာင္လြင္မြန္(ကသာ) ဝတၳဳတိုမ်ား ၂၅ဝဝ
၁၅၈ ျမန္မာ့႐ိုးရာ မွတ္တမ္းပံုျပင္မ်ား ဦးေအာင္သိမ္းျမတ္ ပံုျပင္ ၁၅ဝဝ
၁၅၉ နေမာတႆဂဂၻီရ႐ႈဘြယ္ စတုဂီရိေတာင္ေလးလံုးဆရာေတာ္ ဘာသာေရး ၉ဝဝ
၁၆ဝ ကမၻာေက်ာ္ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲဇာတာမ်ား ေဟာကြက္ေဟာကိန္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ေဟာကိန္းအရံသင့္ ကံၾကမၼာဇယား ေမ ေဗဒင္ဆိုင္ရာ ၂ဝဝဝ
၁၆၁ ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ အေမးအေျဖမ်ား (ဒုတိယတြဲ) အရွင္ကုမာရ(ပန္းတေနာ္) ဘာသာေရး ၂၅ဝဝ
၁၆၂ ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ ညီထက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရး ၂ဝဝဝ
၁၆၃ အနႏၱသူရိယမွသည္ ဒဂုန္တာရာဆီသို့ ရဲရဲေတာက္ျမန္မာစာဆိုမ်ား ဆရာခ်ိန္(ပဲခူး) ကဗ်ာ ၂ဝဝဝ
၁၆၄ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္တစ္ေယာက္ ႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား ၾကဴၾကဴသင္း ဝတၳဳတို ၂ဝဝဝ
၁၆၅ စၾကာမင္းရွင္းတမ္း ေမာင္သန္းေဆြ(ထားဝယ္) ေဆာင္းပါး ၂ဝဝဝ
၁၆၆ ရွင္ေစာပု မသန္းသန္း(မန္းတကၠသိုလ္) ဝတၳဳ ၂ဝဝဝ
၁၆၇ အငယ္ဆံုးႏွင့္အထက္ျမက္ဆံုး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ ေဆာင္းပါး ၁၅ဝဝ
၁၆၈ ျမန္မာဘာသာစကား၏သိမ္ေမြ႔မႈမ်ား ေဒါက္တာသိန္းထြန္း အဂၤလိပ္စာ ၂၅ဝဝ
၁၆၉ စာဝကၤပါေပါင္းခ်ဳပ္ ေငြဥေဒါင္း စာေပဆိုင္ရာ ၅၅ဝဝ
၁၇ဝ ဘုရားမတည္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ နာရွည္တိုက္၍ေသရျခင္း ေမတၲာရွင္(ၾကယ္တစ္ပြင့္) ဘသာေရး ၇ဝဝ
၁၇၁ ျမင့္ျမတ္မႈေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္း ေမတၲာသုတ္တရားေတာ္ ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက ဘသာေရး ၁၄ဝဝ
၁၇၂ တာေတစေနသား ဦးႏု ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၲိ ၈၅ဝဝ
၁၇၃ ဗုဒၶသစၥာမ႑ိဳင္ ဝိဇၨာလမ္းစဥ္ရွင္းတမ္း ေမာင္ေသြးခြၽန္ ဘာသာေရး ၁ဝဝဝ
၁၇၄ ဥံဳဖြ + CD စေကၠမ မ်က္လွည့္ ၃ဝဝဝ
၁၇၅ ဒီမိုကေရစီရွာပံုေတာ္ႏွင့္ အျခားစာတမ္းမ်ား ႏိုင္ဦး(ျမန္မာျပန္) စာတမ္း ၁၅ဝဝ
၁၇၆ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားမ်ား လႈပ္ရွားမႈသမိုင္း (၁၉၄၅-၅၈) အံ့ေက်ာ္ သမုိင္း ၅ဝဝဝ

Leave a Reply