စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

 

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ထိုက္သူ

Ashin San Di Mar

စာအုပ္အမည္        – ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ထိုက္သူ

စာေရးဆရာ          – အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ)

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ႏိုင္ငံေရး)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၃၀၊ ၁၂.၅ x ၁၈ စင္တီ (July 2014)

ဆိုးေမြ၊ ဗုဒၶ၀ါဒရဟန္းသံဃာႏွင့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ၊ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဒီလိုျမင္တယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ထိုက္သူ အပါအ၀င္ ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန သံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါး (၁၇)ပုဒ္ စုစည္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရး

Yan Naing Win

စာအုပ္အမည္        – ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရး

စာေရးဆရာ          – ရန္ႏိုင္၀င္း

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၇၂၊ ၁၃.၅ x ၂၀.၅ စင္တီ (July 2014)

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထား နားလည္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ တြဲဆက္၍ ရွင္းလင္းေရးသား ေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

တတိယေျမာက္ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ဂမၻီရ၀တၳဳတိုမ်ားစုစည္းမႈ

A Lin Kar

စာအုပ္အမည္        – တတိယေျမာက္ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ဂမၻီရ၀တၳဳတိုမ်ားစုစည္းမႈ

စာေရးဆရာ          – အလကၤာသူရ

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳတို (ဂမၻီရ)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၃၆၂၊ ၁၃.၅ x ၂၁ စင္တီ (July 2014)

တတိယေျမာက္ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဟုိတစ္ခ်ိန္ကျဖစ္ရပ္ဆန္း၊ ၀ိညာဥ္လိပ္ျပာ ဘယ္ကလာ၊ စိတ္နယ္လြန္ခရီးကအျပန္ အပါအ၀င္ ဂမၻီရ၀တၳဳတို (၁၈)ပုဒ္ စုစည္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။

မဟာသရဏဂံုေတာ္ႀကီး ပါဠိ ျမန္မာျပန္

--- Ma Har Tha Ya Na Gon Taw Kyee ---

စာအုပ္အမည္        – မဟာသရဏဂံုေတာ္ႀကီး ပါဠိ ျမန္မာျပန္

စာေရးဆရာ          – လယ္တီဆရာေတာ္

တန္ဖိုး                 – ၈၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ဘာသာေရး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၄၀၊ ၁၈ x ၂၆ စင္တီ (July 2014)

အသက္ႀကီးသူ၊ မ်က္စိမႈန္သူမ်ား အလြယ္တကူ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ႏိုင္ရန္ စာလံုးႀကီးႀကီးႏွင့္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပထားေသာ ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၊ ဗုဒၶဘုရားရွင္အား ေက်းဇူးဆပ္ ပူေဇာ္ေတာ္မူခဲ့သည့္ မဟာသရဏဂံုေတာ္ႀကီး ပါဠိေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာျပန္ျဖစ္ပါသည္။

ၾကယ္ငါးစင္း အလင္းအက္ေဆးမ်ား

--- Kyal 5 Sinn ---

စာအုပ္အမည္        – ၾကယ္ငါးစင္း အလင္းအက္ေဆးမ်ား

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္ (၅) ဦး

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – အက္ေဆး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၆၄၊ ၁၃ x ၂၀.၅ စင္တီ (July 2014)

ေမာင္ရင့္မာ(ေက်ာင္းကုန္း)၊ ေျမလတ္ေမာင္ျမင့္သူ၊ ရဲသွ်မ္း၊ ေလးကိုတင္၊ ညီမင္းညိဳ စသည့္ ယေန႔ျမန္မာ့ ရသစာတမ္း အေက်ာ္အေမာ္ငါးဦး၏ အက္ေဆးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္ပြဲဆက္ဆက္ခံဦးမည္ ဇူလိုင္လ(၇)ရက္ေန႔ မွတ္တမ္းမ်ား

--- July 7 days ---

စာအုပ္အမည္            – ေအာင္ပြဲဆက္ဆက္ခံဦးမည္ ဇူလိုင္လ(၇)ရက္ေန႔ မွတ္တမ္းမ်ား

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၅၆၊ ၁၃.၅ x ၂၁ စင္တီ (July 2014)

ဦးရာရွစ္၏ တကသကို ဤသို႔စခဲ့ၾကသည္ေဆာင္းပါး အပါအ၀င္ ၁၉၆၂ ဇူလိုင္လ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ မေမ့ႏိုင္ စရာ ဇူလိုင္ (၇)ရက္ေန႔ မွတ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကဗ်ာ့အသံ အစီအစဥ္ (၃)

--- Ga Byar A Than ---

စာအုပ္အမည္        – ကဗ်ာ့အသံ အစီအစဥ္ (၃)

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ကဗ်ာ

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၆၀၊ ၁၃ x ၂၁ စင္တီ (July 2014)

Andre Breton ၏ ဘ၀ႏွင့္အတူ သူ၏ကဗ်ာမ်ားကို ဘာသာျပန္ထားၿပီး ကဗ်ာဆရာမ်ားစြာ၏ ကဗ်ာမ်ား စုစည္းထုတ္ေ၀လိုက္သည့္ ကဗ်ာအသံအစီအစဥ္ အမွတ္ (၃) ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼစၾကာ ပါဠိ-အသံထြက္-ျမန္မာျပန္

--- Damasatkyar ---

စာအုပ္အမည္        – ဓမၼစၾကာ ပါဠိ-အသံထြက္-ျမန္မာျပန္

စာေရးဆရာ          – -

တန္ဖိုး                 – ၈၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ဘာသာျပန္

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၅၁၊ ၁၈ x ၂၆ စင္တီ (July 2014)

ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ျမတ္ႀကီးကို အသက္ႀကီး၍ မ်က္စိမႈန္သူလူႀကီးမ်ား အလြယ္တကူ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စာလံုးႀကီးႏွင့္ ပါဠိ၊ အသံထြက္၊ ျမန္မာ ျပန္ ေရးသားပံုႏွိပ္ထားေသာ ဓမၼဒါနျပဳရန္ အသံုးတည့္မည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၃၆-၃၈ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢ သမိုင္းအစ

--- 1936-38 ---

စာအုပ္အမည္        – ၁၉၃၆-၃၈ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား

သမဂၢ သမိုင္းအစ

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ႏိုင္ငံေရး)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၉၂၊ ၁၃.၅ x ၂၁ စင္တီ (July 2014)

၁၉၃၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ သမိုင္းအစႏွင့္ ၁၉၃၆-၁၉၃၈ ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏို္င္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားေရးသားခဲ့သည့္ေဆာင္းပါး မ်ား စုစည္းမႈျဖစ္ပါသည္။

စတီဖင္ေဟာ့ကင္း ကၽြန္ေတာ့္သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

Dr Khin Maung Win

စာအုပ္အမည္        – စတီဖင္ေဟာ့ကင္း ကၽြန္ေတာ့္သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

စာေရးဆရာ          – ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ၤာ)

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – အတၳဳပၸတၱိ

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၂၈၊ ၁၂.၅ x ၂၀ စင္တီ (June 2014)

စကားလည္းမေျပာႏိုင္၊ လႈပ္ရွား၍လည္းမရ၊ ေမြးရာပါကုမရေသာေရာဂါ ေၾကာင့္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ေပၚမွေန၍ လႈပ္ႏိုင္သည့္လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴ တာမွတစ္ဆင့္ သူ၏ပညာရပ္အေတြးအေခၚမ်ားကို လူသိမ်ားေစခဲ့သည့္ ႐ူပေဗဒ ပညာရွင္ စတီဗင္ေဟာ့ကင္း (Stephen Hawking) ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတၱိစာအုပ္

ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔ရက္တိုင္းအတြက္ အခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲနည္း

Do J San

စာအုပ္အမည္        – ေန႔ရက္တိုင္းအတြက္ အခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲနည္း

စာေရးဆရာ          – ဒိုေဂ်ဆန္း

တန္ဖိုး                 – ၁၃၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၁၁၊ ၁၃ x ၂၀.၅ စင္တီ

တစ္ေန႔တာအတြက္ ရရွိထားသည့္အခ်ိန္ကို မိမိ၏လ်ာထားခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေစဖို႔၊ အခ်ိန္ကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲနည္းမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။

 

ရန္ကုန္ႏွင့္စကားေျပာျခင္း

De Lat Myo

စာအုပ္အမည္        – ရန္ကုန္ႏွင့္စကားေျပာျခင္း

စာေရးဆရာ          – ဒီလက္မ်ိဳး

တန္ဖိုး                 – ၁၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ကဗ်ာ

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၀၇၊ ၁၃x၂၀ စင္တီ

ေမာင္လြမ္းဏီ၊ ေအာင္ေ၀း၊ မိုဃ္းေဇာ္၊ ႏွင္းခါးမိုးတို႕၏ အမွာစာမ်ားႏွင့္အတူ ထြက္ရွိလာသည့္ “ရန္ကုန္နဲ႔စကားေျပာရင္ မဲေဆာက္အေၾကာင္းပါသလို မဲေဆာက္ အေၾကာင္းေရးဖြဲ႔ရင္ ရန္ကုန္အေၾကာင္းက ကာရန္တစ္စျဖစ္လာတဲ့” ကဗ်ာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိပတိလမ္းေပၚက ရဟန္း

Damma Gin Gar

စာအုပ္အမည္        – အဓိပတိလမ္းေပၚက ရဟန္း

စာေရးဆရာ          – ဓမၼဂၤါ

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၂၀၂၊ ၁၃.၅ x ၂၁ စင္တီ

အိႏၵိယႏိုင္ငံဗာရာဏသီၿမိဳ႕ ဗဟိုတိဘက္ေလ့လာေရးတကၠသိုလ္ ပါဌိစာေပ ဌာနတြင္ ဧည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ စာေပမ်ားပို႔ခ်ေနသူ ေဒါက္တာအရွင္၀ိစိတၱသာရ (ဓမၼဂဂၤါ)၏ အေတြးအျမင္၊ ဓမၼရသ၊ သုတေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္မွတ္တမ္း

Chit Sein Lwin

 

စာအုပ္အမည္        – ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္မွတ္တမ္း

စာေရးဆရာ          – ခ်စ္စိန္လြင္

တန္ဖိုး                 – ၂၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳရွည္

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၂၆၅၊ ၁၁.၅ x ၁၈ စင္တီ

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ သမားေတာ္ႀကီး ဆရာခဲ၏ေျမး ေတာ္စပ္သူ ခ်စ္စိန္လြင္ ေရးသားၿပီး ဦးေမာင္ေမာင္တင္(မဟာ၀ိဇၨာ) ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္ အနက္ဖြင့္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ထုတ္လိုက္သည့္ ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္မွတ္တမ္း ျဖစ္ပါသည္။

ဇနီးေမာင္ႏွံလက္စြဲ

Chit Phuee

စာအုပ္အမည္        – ဇနီးေမာင္ႏွံလက္စြဲ

စာေရးဆရာ          – ဖူးခ်စ္

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၉၂၊ ၁၀ x ၁၆.၅ စင္တီ

ဇနီးေမာင္ႏွံရာသက္ပန္ ေရႊလက္ၿမဲၿမဲ တြဲႏိုင္ရန္အတြက္ မွတ္သားနာယူစရာ အေတြးအေခၚႏွင့္ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ခ်စ္ျခင္းအတြက္၊ အိမ္ေထာင္ ေရးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးစကားလမ္းညႊန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶ၏တရားဘ႑ာစိုး အရွင္အာနႏၵာ၏ ဓမၼခရီး(ပံုေတာ္စံု) ပထမတြဲ

Bat Dan Ta Sar Yain Nandar

စာအုပ္အမည္        – ဗုဒၶ၏တရားဘ႑ာစိုး အရွင္အာနႏၵာ၏ ဓမၼခရီး(ပံုေတာ္စံု)

ပထမတြဲ

စာေရးဆရာ          – ဘဒၵႏၱ၀ိစာရိႏၵာဘိ၀ံသ

တန္ဖိုး                 – ၄၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ဘာသာေရး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၄၇၃၊ ၁၈ x ၂၆ စင္တီ

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာင္ျပင္၊ ပတ္ကုန္း ေပ်ာ္ဘြယ္ရပ္၊ နယူးစီဗီြလိုင္း ၀ိဇိတာ႐ံု ေက်ာင္း၊ တိုက္နာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ၀ိစာရိႏၵာဘိ၀ံသေထရ္၊ ပါဠိေတာ္၊ အဌကထာ ဋီကာႏွင့္အညီ ျမန္မာျပန္ဆိုအပ္ေသာ မဟာ၀ိဇိတာ႐ံုပံုေတာ္စံု ဗုဒၶ၏တရားဘ႑ာစိုး

အရွင္အာနႏၵာ၏ ဓမၼခရီးပထမတြဲျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ဘိုးေဘဘီဘင္ႏွင့္ ဂမၻီရဆန္ေသာ၀တၳဳမ်ား

B Z Zaw Lee

စာအုပ္အမည္        – ကၽြန္ေတာ့္ဘိုးေဘဘီဘင္ႏွင့္ ဂမၻီရဆန္ေသာ၀တၳဳမ်ား

စာေရးဆရာ          – ဘီဇက္ေဇာ္လီ (ကခ်င္ျပည္နယ္)

တန္ဖိုး                 – ၂၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳတို (ဂမၻီရ)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၂၀၈၊ ၁၃ x ၂၀ စင္တီ

ကၽြန္ေတာ့္အဘြားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဘိုးေဘဘီဘင္မ်ား အပါအ၀င္ ဆရာဘီ ဇက္ေဇာ္လီ(ကခ်င္ျပည္နယ္)၏ ၂၀ အုပ္ေျမာက္ အထူးလက္ရာ ဂမၻီရဆန္ေသာ ၀တၳဳတိုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအက်ိဳးျပဳ အဖိုးတန္ရတနာမ်ား (၂)

Aye Thein

စာအုပ္အမည္        – ႏိုင္ငံအက်ိဳးျပဳ အဖိုးတန္ရတနာမ်ား (၂)

စာေရးဆရာ          – ေအးသိန္း

တန္ဖိုး                 – ၂၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ပံုရိပ္လႊာ)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၃၃၀၊ ၁၃.၅ x ၂၀.၅ စင္တီ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳခဲ့ၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရ အမႈထမ္းမ်ား၊ စစ္သား၊ ဆရာ၀န္၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ အားကစားထူးခၽြန္သူမ်ား၊ ပညာရွင္ မ်ား အပါအ၀င္ (၃၇) ဦး၏ ပံုရိပ္လႊာ (အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း)ကို ရွာေဖြတင္ျပထားေသာ စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ငရဲႏိုင္ငံ

Aung Thein

စာအုပ္အမည္        – ငရဲႏိုင္ငံ

စာေရးဆရာ          – ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳ

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ-၂၉၄၊ ၁၂.၅ x ၁၈ စင္တီ

ဆရာႀကီးဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း၏ ဂ်ပန္ေခတ္ေနာက္ခံဇာတ္လမ္း တစ္ ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္စြာ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာတို႔၏ သမိုင္း ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ေခတ္ေခၽြးတပ္အေၾကာင္း ရင္နင့္ဘြယ္ ဖတ္႐ႈရမည့္စာအုပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာ္ဟိန္းလို႔ နာမည္ႀကီးတဲ့ လူတစ္ေယာက္

Aung Thin

စာအုပ္အမည္        – ေက်ာ္ဟိန္းလို႔ နာမည္ႀကီးတဲ့ လူတစ္ေယာက္

စာေရးဆရာ          – ေအာင္သင္း

တန္ဖိုး                 – ၁၃၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၉၀၊ ၁၃.၅ x ၂၀.၅ စင္တီ

ဆရာႀကီး(ဦး)ေအာင္သင္း သရဖူမဂၢဇင္းတြင္ ေလးလဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ မင္းသား (ဦး)ေက်ာ္ဟိန္းကို လူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴး ကို ယခုျပန္လည္၍ စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။