စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

 

ႏိုးတူး၏ ႏိုးတူး

Aung Sint

စာအုပ္အမည္        – ႏိုးတူး၏ ႏိုးတူး

စာေရးဆရာ          – ေအာင္ဆင့္

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳရွည္

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၈၄၊ ၁၂ × ၁၈ စင္တီ (November 2014)

စာေရးသူ၏ငယ္ဘ၀ ၁၉၆၀-၇၅ ခုႏွစ္မ်ားဆီက အျဖစ္အပ်က္အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားကို အမွတ္တရအေနျဖင့္ “ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္း”အျဖစ္ ဟာသေလးမ်ား ေရာ၍ အေရးအသားသြက္လက္ ညက္ေညာစြာ ေရးဖြဲ႕ထားေသာ၀တၳဳရွည္တစ္ပုဒ္ ဖတ္ေနရသလို ခံစားရသည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ

Aung Myint Oo

စာအုပ္အမည္        – ျပည္တြင္းစစ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ

ျပႆနာမ်ား

စာေရးဆရာ          – ေအာင္ျမင့္ဦး(မဟာ၀ိဇၨာ)

တန္ဖိုး                 – ၂၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ႏို္င္ငံေရး)

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၁၉၇၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (November 2014)

ေခါင္းေဆာင္ပီသေသာစိတ္ဓာတ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကရင္-ဗမာ ခ်စ္ ၾကည္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ သခင္ဗဟိန္း၊ တန္းတူေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး၊ သမိုင္းေဆာင္းပါး(၂၁)ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ မေပ်ာ္ႏိုင္ျဖစ္ရမွာလဲ

စာအုပ္အမည္        – ဘာေၾကာင့္ မေပ်ာ္ႏိုင္ျဖစ္ရမွာလဲ

စာေရးဆရာ          – ေအာင္လိႈင္

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ေအာင္ျမင္ေရး)

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၁၄၂၊ ၁၂.၅ × ၁၈.၅ စင္တီ (November 2014)

ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ အတြက္ Why Worry? Be Happy! စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ထားသည့္ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ရြယ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္နည္းအတတ္ပညာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

Aung Hlaing

“စ”လံုးေလးကိုမျပင္ခ်င္ပါဘူးဆိုႏွင့္ အျခားေသာအေတြးစမ်ား

AA Than

စာအုပ္အမည္        – “စ”လံုးေလးကိုမျပင္ခ်င္ပါဘူးဆိုႏွင့္ အျခားေသာအေတြးစမ်ား

စာေရးဆရာ          – ဧဧသန္း

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ႏိုင္ငံေရး)

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၉၀၊ ၁၂.၇ × ၁၈.၄ စင္တီ (November 2014)

စလံုးေလးကိုမျပင္ခ်င္ဘူးဆို၊ အသက္ေလာက္အေရးႀကီးတဲ့ ဧရာ၀တီ၊ က်ဴး ဆိုတာဘယ္ကေက်ာ္လာတာလဲ၊ ၂၀၁၅ မဲဘိုး အပါအ၀င္ ကဗ်ာဆရာမ ဧဧသန္း၏ အာသီသႏိုင္ငံံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ ဖက္ရွင္ေရးရာလိုတိုရွင္း

A Lin Oo

စာအုပ္အမည္        – အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ ဖက္ရွင္ေရးရာလိုတိုရွင္း

စာေရးဆရာ          – အလင္းဦး

တန္ဖိုး                 -၂၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        ​- စာ- ၁၅၂၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (November 2014)

သင္ႏွင့္အလိုက္ဖက္ဆံုးအေရာင္ကို ဘယ္လိုေရြးမလဲ၊ အရပ္ပုသူမ်ား အတြက္ ၀တ္စားဆင္ယင္နည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား၊ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္၀တ္ဆင္နည္း Pencil Skirt ၀တ္ဆင္နည္းမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ ဖက္ရွင္အေရး စိတ္ေအး ရေအာင္ လိုတိုရွင္းေဖာ္ျပထားတဲ့ ဖက္ရွင္ေရးရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေရာင္စံုသူပုန္

--- Young Son Thu Pon ---

စာအုပ္အမည္        – ေရာင္စံုသူပုန္

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ကဗ်ာ

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၅၁၊ ၁၃.၅ × ၂၂ စင္တီ (November 2014)

ၾကည္မ်ိဳးေအာင္၏ လူပါး၀ျခင္းအႏုပညာကဗ်ာ အပါအ၀င္ ကဗ်ာဆရာမ်ား စြာ၏ ကဗ်ာမ်ားစုစည္းထားသည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

တေစၦနာရီ

--- Ta Say ---

စာအုပ္အမည္        – တေစၦနာရီ

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳတို

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၁၉၉၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (November 2014)

သစၥာနီ၊ ေမာင္ရန္ပိုင္၊ ေမာင္ညိဳျပာ၊ ေအာင္ေ၀း၊ ႏိုင္၀င္းသီ၊ ေမာင္ေက်ာ္ သာ(ပဲခူး)၊ ေအးမင္းေအး၊ ခ်မ္းမင္းအိမ္၊ ရဲေက်ာ္ျမင့္တို႔၏ ေခတ္ေပၚ႐ိုမန္႔တစ္ ၀တၳဳတို မ်ားကို ခံစားဖတ္႐ႈရမည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဇင္ႏိုးၾကဴးႏွင့္ ကဗ်ာေလာကစုစည္းမႈ (၆)

--- Porm ---

စာအုပ္အမည္        – ဇင္ႏိုးၾကဴးႏွင့္ ကဗ်ာေလာကစုစည္းမႈ (၆)

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၃၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ကဗ်ာ)

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၃၉၅၊ ၁၄ × ၂၁ စင္တီ (November 2014)

ကဗ်ာဆရာမ်ားစြာတို႔၏ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ (ေမာ္ဒန္၊ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္)အေၾကာင္း သံုးသပ္ေ၀ဖန္ခ်က္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ားႏွင့္ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာမ်ားကို ရွာေဖြ စုစည္းတင္ျပထားသည့္စာအုပ္ အမွတ္(၆)ျဖစ္ပါသည္။

နယ္ကၽြံငွက္တို႔ ရင္အက္သံ

--- Nal Kyun Bird ---

စာအုပ္အမည္        – နယ္ကၽြံငွက္တို႔ ရင္အက္သံ

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၁၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ကဗ်ာ

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၁၁၆၊ ၁၂.၅ × ၁၈.၅ စင္တီ (November 2014)

အလင္းခါး၊ တီ-ကို၊ မင္းအိမ္ေသြး(ပုပၸါး)၊ သွ်ီဆက္ႏိုးႏိုင္၊ အလြမ္းရင့္ရင့္၊ ယြန္းအိမ္စည္(လမ္းျပၾကယ္)၊ ရင္ခတ္ဆူး(ေညာင္ဦး)၊ မင္းပု(မင္းလွ)၊ သစ္စ္ (ပန္းပ်ိဳး လက္)၊ ေမာင္ကိုကို(MKK)၊ သူရိန္ေနမင္း(ေက်ာက္တံခါး) တို႔၏ ကဗ်ာမ်ား စုစည္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။​

စုတ္ခ်က္ေရာင္စံုေပၚက ျမန္မာနတ္မ်ား

--- Myanmar Nats ----

စာအုပ္အမည္        – စုတ္ခ်က္ေရာင္စံုေပၚက ျမန္မာနတ္မ်ား

စာေရးဆရာ          – ပန္းခ်ီေအာင္ခိုင္

တန္ဖိုး                 – ၂၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ပန္းခ်ီ)

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၅၂၊ ၁၇.၅ × ၂၃.၅ စင္တီ (November 2014)

ပန္းခ်ီေအာင္ခိုင္၏ (၃၇)မင္းနတ္ ပန္းခ်ီပံုမ်ားႏွင့္တကြ (၃၇)မင္းနတ္ ရာဇ၀င္ ကုိ ျမန္မာမ်ားသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါ သိရွိႏိုင္ေစရန္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ၂ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

- မီးေမာင္း ေကာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အမွတ္တရနိဒါန္းမ်ား

--- Me Moung ---

စာအုပ္အမည္        – မီးေမာင္း ေကာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အမွတ္တရနိဒါန္းမ်ား

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (ႏိုင္ငံေရး)

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၁၃၉၊ ၁၃.၃၄ × ၂၀.၉၆ စင္တီ (November 2014)

၁၉၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ ခုႏွစ္မ်ားက မဆလ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င့္သည့္ တရားမ၀င္မီးေမာင္းျပည္သူ႔စာေစာင္ ထုတ္္ေ၀ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာသူ မ်ား၏ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ၁၉၉၂ ေျမာက္ပိုင္း ABSDF တြင္ ရက္စက္စြာလုပ္ႀကံစြပ္စြဲခံရ ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အမွတ္တရေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

လင္းလြန္းခင္စိတ္ႀကိဳက္ ရာသီစက္၀န္းထဲမွအက္ေဆးမ်ား

--- Lin Lon Khin ---

စာအုပ္အမည္        – လင္းလြန္းခင္စိတ္ႀကိဳက္ ရာသီစက္၀န္းထဲမွအက္ေဆးမ်ား

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး (အက္ေဆး)

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၁၈၃၊ ၁၂.၅ × ၁၉ စင္တီ (November 2014)

ညီမင္းညိဳ၊ ျမေသြးနီ၊ ရဲသွ်မ္း၊ ညိဳႏွင္းအိမ္၊ ေမာင္ရင့္မာ(ေက်ာင္းကုန္း)၊ သစၥာနီ၊ မင္းခ်မ္းမြန္၊ ေမာင္ခိုင္လတ္၊ ေျမလတ္ေမာင္ျမင့္သူ တို႔အပါ၀င္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ႏို၀င္ဘာအထိ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ရသစာတမ္း(အက္ေဆး)မ်ား စုစည္းထား သည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္ၿပိဳင္စက္႐ံုဘ၀ရင္ခုန္သံမ်ား

--- Khit Pyaine ---

စာအုပ္အမည္        – ေခတ္ၿပိဳင္စက္႐ံုဘ၀ရင္ခုန္သံမ်ား

စာေရးဆရာ          – ကေလာင္စံု

တန္ဖိုး                 – ၂၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၅၁၊ ၁၃.၅ × ၂၀.၅ စင္တီ (November 2014)

ခ်မ္းေျမ့၏သင္သိပါစ ကၽြန္မတို႔ဘ၀ေဆာင္းပါး အပါအ၀င္ အလုပ္သမား ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀ခံစားမႈအစမ်ား စုစည္းမႈျဖစ္ပါသည္။

လႈပ္ရွားမႈစကားလံုးမ်ား

--- 1000 Action ---

စာအုပ္အမည္        – လႈပ္ရွားမႈစကားလံုးမ်ား

စာေရးဆရာ          – May Kong

တန္ဖိုး                 – ၃၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – အဂၤလိပ္စာ

ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ        – စာ- ၁၁၄၊ ၁၈ × ၂၄ စင္တီ (Novermber 2014)

ကေလးငယ္မ်ား စိတ္၀င္စားစြာႏွင့္ ႐ုပ္ပံု၊ ကာတြန္းပံုလွလွေလးေတြကို အပ်င္းေျပၾကည့္႐ႈရင္း လႈပ္ရွားမႈျပစကားလံုးမ်ားျဖစ္သည့္ ႀကိယာေ၀ါဟာရ တိုးပြား ေစရန္ ႀကိယာစာလံုး (၁၀၀၀)ကို ေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

၃၈ ျဖာမဂၤလာ ၀တၳဳေတာ္ႀကီး

--- 38 ---

စာအုပ္အမည္        – ၃၈ ျဖာမဂၤလာ ၀တၳဳေတာ္ႀကီး

စာေရးဆရာ          – ျပည္ေတာ္သာဦးထြန္းရီ

တန္ဖိုး                 – ၂၈၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ဘာသာေရး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၂၃၈၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (November 2014)

ဆရာႀကီးျပည္ေတာ္သာဦးထြန္းရီ၏ ၁၉၅၆ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ “ကူ၀ိုင္း၍ လမ္းသစ္ရွာေပးလိုက္ေသာ လူတိုင္း၏ခ်မ္းသာေရးနည္းလမ္းမ်ား”ျဖစ္သည့္ ၃၈ ျဖာမဂၤ လာ၊ လူ႔က်င့္၀တ္တရားျမတ္ႀကီးကို ျပန္လည္႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀လိုက္သည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္မိန္႔ခြန္းေရးသူ

Zin Thant

စာအုပ္အမည္        – ကၽြန္ေတာ္မိန္႔ခြန္းေရးသူ

စာေရးဆရာ          – ဇင္သန္႔

တန္ဖိုး                 – ၃၀၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ၀တၳဳရွည္ (ဘာသာျပန္)

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၆၈၊ ၁၇.၇၈ × ၁၇.၇၈ စင္တီ (November 2014)

အေမရိကန္သမၼတအဆက္ဆက္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေရးသားခဲ့သူတစ္ေယာက္ ၏ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ က်င္လည္ခဲ့ပံုႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ေနာက္

ကြယ္မွ  တကယ့္အျဖစ္မွန္အေနအထားမ်ားကို ဇာတ္အိမ္ဖြဲ႔ေရးသားထားသည္ကို ဘာ

သာျပန္ေဖာ္ျပထားသည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးခင္ညြန္႔ သို႔မဟုတ္ ရက္စက္မႈအေပါင္းသရဖူေဆာင္းခဲ့သူ

Than Win Hlaing 2

စာအုပ္အမည္        – ဦးခင္ညြန္႔ သို႔မဟုတ္ ရက္စက္မႈအေပါင္းသရဖူေဆာင္းခဲ့သူ

စာေရးဆရာ          – သန္း၀င္းလိႈင္

တန္ဖိုး                 – ၂၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၃၈၊ ၁၃.၃ × ၂၀.၉ စင္တီ (November 2014)

န.၀.တ ေခတ္ န.အ.ဖ ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္ အင္မတန္နာမည္ႀကီး ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ၁၉၈၄ မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အထိ ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႈး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ဘာသာေရးသုတမ်ား

Say Ta Nar Hlaing

စာအုပ္အမည္        – ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ဘာသာေရးသုတမ်ား

စာေရးဆရာ          – ေစတနာလိႈင္ (ေရစႀကိဳ)

တန္ဖိုး                 – ၁၂၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ဘာသာေရး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၀၇၊ ၁၃.၅ × ၂၀.၅ စင္တီ (November 2014)

ဗုဒၶဘာသာဟူသည္၊ စနစ္တက်ရွိခိုးနည္းႏွင့္ရွိခိုးရက်ိဳး၊ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ ဘယ္လုိကပ္လွဴမလဲ၊ အမွ်ေ၀ကရမရ၊ မုန္းသူကိုခ်စ္ေအာင္လုပ္နည္း စသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ သိသင့္သိထိုက္၊ က်င့္သင့္က်င့္ထိုက္ေသာအေၾကာင္းမ်ား ကို ေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

သတၱ၀ါ ဘယ္ကစပါလိမ့္

U Win Zin 2

စာအုပ္အမည္        – သတၱ၀ါ ဘယ္ကစပါလိမ့္

စာေရးဆရာ          – အေသမဦးခင္ပန္းခ်ိီ၀င္းဇင္(ၿမိတ္)

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိဳးအစား           – ဘာသာေရး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၁၁၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (November 2014)

ျမတ္ဗုဒၶအလိုေတာ္က် မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားအႏွစ္သာရ “သတၱ၀ါဘယ္ကစပါလိမ့္” တရားေတာ္အျပည့္အစံု ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္ရဲယွဥ္ရဲ လူငယ္မ်ား

Ma The Tar

စာအုပ္အမည္        – ရွင္ရဲယွဥ္ရဲ လူငယ္မ်ား

စာေရးဆရာ          – မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)

တန္ဖိုး                 – ၁၅၀၀ က်ပ္

အမ်ိုဳးအစား           – ေဆာင္းပါး

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမူ         – စာ- ၁၃၀၊ ၁၃ × ၂၀.၅ စင္တီ (October 2014)

လူငယ္မ်ားဘ၀မွာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ရွင္သန္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဘ၀ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ရွင္သန္ႀကိဳးစားခဲ့သူ(၁၂)ဦး၏အေၾကာင္း ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္တကြ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။