စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

No. 138,140 (1st Floor), Cornerof Pansodan Street & Maharbandula Street, Kyauktadatownship., Yangon, Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

စာေပေလာက ( ၅ )

အမွတ္(၁၃၈/၁၄၀) ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Phone: 09 73125067, 0973140936, Email: splk5mm@gmail.com More »

 

ခုႏွစ္စင္ၾကယ္

Taw Kaunn Minစာအုပ္အမည္    - ခုႏွစ္စင္ၾကယ္
စာေရးဆရာ    - ေတာ္ေကာင္းမင္း
တန္ဖိုး        - ၃၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ပံုရိပ္လႊာ (ဘာသာျပန္)
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၂၂၀၊ ၁၇.၇၈  x ၁၇.၇၈ စင္တီ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ဖခင္ႀကီး ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္၊ ကၽြန္ကုန္ကူးမႈ ဖ်က္သိမ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သူ ၀ီလ်ံ၀ီဘာေဖာ့စ္၊ အိုလံပစ္အေျပးခ်န္ပီယံ အဲရစ္လစ္ဒဲလ္၊ ယံုၾကည္မႈအတြက္ အသက္စြန္႔သူ  ဒီးထရစ္ဘြန္ဟိုးဖား၊  ေဘ့ေဘာသမား  ဂ်က္ကီေရာ္ဘင္ဆင္၊ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး  ဂၽြန္ေပါလ္၊ ၀ါးတားဂိတ္အ႐ႈတ္ေတာ္ပံုတြင္  ပါ၀င္ခဲ့သူခ်ပ္ခဲကိုယ္ဆင္ စသည့္   ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ခုႏွစ္ဦးတို႔၏    ႀကီးျမတ္ျခင္းဆိုင္ရာ   လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

Side by Side 2 အဂၤလိပ္လို အတူတူေျပာရေအာင္

U Kyi Shwinစာအုပ္အမည္    - Side by Side 2 အဂၤလိပ္လို အတူတူေျပာရေအာင္
စာေရးဆရာ    - ဆရာဦးၾကည္ရႊင္
တန္ဖိုး        - ၃၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - အဂၤလိပ္စကားေျပာ
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၁၆၉၊ ၁၈  x ၂၅ စင္တီ
ေန႔စဥ္သံုးအဂၤလိပ္စကားကို လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာဆို တတ္ေစရန္အတြက္ ေ၀ါဟာရအဓိပၸာယ္မ်ား၊ ေနရာေဒသအလိုက္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ မသိမျဖစ္ သိသင့္သည့္စကားလံုးမ်ား၊ ၀ါက်မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အသံျဖင့္
ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္ CD ေခြပါ ပူးတြဲထည့္ေပးထားပါသည္။

စုန္းမႀကီးရဲ႕တံျမက္စည္းအသစ္ႏွင့္ အျခားပံုျပင္မ်ား

Mg Su Zinစာအုပ္အမည္    - စုန္းမႀကီးရဲ႕တံျမက္စည္းအသစ္ႏွင့္ အျခားပံုျပင္မ်ား
စာေရးဆရာ    - ေမာင္စုဇင္
တန္ဖိုး        - ၁၅၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ပံုျပင္ (ဘာသာျပန္)
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၃၈၊ ၁၈  x ၂၅ စင္တီ
တံျမက္စည္း႐ိုးေပၚကေၾကာင္၊ စုန္းမေထာင္ေခ်ာက္၊ ေနာက္ဆံုးေမွာ္ဆရာ၊ စုန္းမႀကီးရဲ႕တံျမက္စည္းအသစ္၊ ေမွာ္စက္ဘီး၊ ေမွာ္ေက်ာက္တံုး၊ အ၀ါေရာင္မွင္စာ ကေလး စသည့္ အေနာက္တိုင္း ကေလးပံုျပင္မ်ားကို ေရာင္စံုသ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားျဖင့္  ေ၀ေ၀ ဆာဆာ ေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘေထြးစာစုမ်ား

Ba Hwayစာအုပ္အမည္    - ဘေထြးစာစုမ်ား
စာေရးဆရာ    - ဘေထြး
တန္ဖိုး        - ၄၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ေဆာင္းပါး
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၂၉၈၊ ၁၈  x ၂၅ စင္တီ
၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ ကာတြန္းဆရာႀကီး ဦးဘေထြး၏ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အႏုပညာေရးရာစာစုမ်ားကို စုစည္း၍ ထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆရာ ႀကီး၏  ကာတြန္းမ်ားနည္းတူ  ျမန္မာ့အေငြ႕အသက္မ်ား လႊမ္းၿခံဳေနသည့္  စာစုမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္တစ္ရာအိတ္ေဆာင္ျပကၡဒိန္

100 Yearစာအုပ္အမည္    - ႏွစ္တစ္ရာအိတ္ေဆာင္ျပကၡဒိန္
စာေရးဆရာ    - ပညာအလင္းျပ
တန္ဖိုး        - ၁၅၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ျပကၡဒိန္
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၆၆၄၊ ၉  x ၁၃ စင္တီ
႐ံုးမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ နကၡတၱေဗဒ သုေတသီမ်ားလက္စြဲျပဳေနေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၆၆ မွ ၁၃၇၆ ထိ၊ ခရစ္ႏွစ္ 1905 မွ 2014 ထိ ႏွစ္ေပါင္း (၁၁၀) ပါရွိေသာ ႏွစ္တစ္ရာအိတ္ေဆာင္ ျပကၡဒိန္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

Wutyee Foodhouse ဟင္းလက္ရာ ၁၀၂ မ်ိဳး

Wut Yeeစာအုပ္အမည္    - Wutyee Foodhouse ဟင္းလက္ရာ ၁၀၂ မ်ိဳး
စာေရးဆရာ    - Food Magazine
တန္ဖိုး        - ၅၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ဟင္းခ်က္နည္း
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၁၃၆၊ ၁၉ x ၂၆ စင္တီ
တိုင္းရင္းသားဟင္းလ်ာခ်က္ျပဳတ္နည္း၊ ဂ်ပန္ဟင္းလ်ာခ်က္ျပဳတ္နည္း၊ ေခါက္ဆြဲခ်က္ျပဳတ္နည္း၊ စံုစံုလင္လင္ထမင္းခ်က္ျပဳတ္နည္း၊ သက္သက္လြတ္ဟင္းလ်ာ ခ်က္ျပဳတ္နည္း၊ အဆာေျပမုန္႔လုပ္နည္း  စသျဖင့္  အမ်ိဳးေပါင္း  (၁၀၂)  မ်ိဳးကို  ဓာတ္ပံုမ်ား ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါမွလူမြန္ရည္

U Onn Myintစာအုပ္အမည္    - ဒါမွလူမြန္ရည္
စာေရးဆရာ    - ဦးအုန္းျမင့္ (တို႔ရွမ္းျပည္)
တန္ဖိုး        - ၁၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ေဆာင္းပါး (ေအာင္ျမင္ေရး)
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၁၀၂၊ ၁၃.၅  x ၁၈.၅ စင္တီ
ယေန႔တိုင္ အေျခခံအားျဖင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးေနသင့္သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က ေရးခဲ့ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးက်မ္း စာအုပ္ငယ္ကို ျပန္လည္ထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံႏိုင္ငံေရးသိပၸံ

U Maung Maung Layစာအုပ္အမည္    - အေျခခံႏိုင္ငံေရးသိပၸံ
စာေရးဆရာ    - ဦးေမာင္ေမာင္ေလး
တန္ဖိုး        - ၁၅၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ႏိုင္ငံေရး
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၁၇၁၊ ၁၃  x ၁၈ စင္တီ
အစိုးရဆိုတာဘာလဲ၊ အစိုးရႏွင့္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ၊ ေခတ္သစ္အစိုးရ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အာဏာခြဲေ၀ေရးစနစ္၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ လူထုဆႏၵကို တိုက္႐ိုက္ရယူေသာစနစ္မ်ား စသျဖင့္ အေျခခံႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ေရးသားထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

လြယ္ကူေလ့လာအဂၤလိပ္စာ

Pyi Hein Htetစာအုပ္အမည္    - လြယ္ကူေလ့လာအဂၤလိပ္စာ
စာေရးဆရာ    - ျပည္ဟိန္းထက္
တန္ဖိုး        - ၄၅၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - အဂၤလိပ္စာ
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၃၆၂၊ ၁၅  x ၂၁ စင္တီ
“ေန႔စဥ္သံုး အဂၤလိပ္စကားတြဲမ်ားကို တစ္ေန႔တစ္ခု က်က္သြား႐ံုျဖင့္ အဂၤလိပ္အစစ္ႏွင့္တူေအာင္ ေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မည္”ေဖာ္ျပထားေသာ အဂၤလိပ္စာသင္ယူရန္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္သူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေလ့လာ အဂၤလိပ္စာျဖစ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သခ်ၤာဉာဏ္စမ္း (၁)

Dr Khin Maung Winစာအုပ္အမည္    - ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သခ်ၤာဉာဏ္စမ္း (၁)
စာေရးဆရာ    - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း
တန္ဖိုး        - ၂၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - သခ်ၤာ
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၉၅၊ ၁၃.၅ x ၂၀.၉ စင္တီ
ဉာဏ္စမ္းပုစၧာတိုင္းကို စဥ္းစားပံု၊ စဥ္းစားနည္းမ်ား၊ ပုစၧာတြက္နည္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျဖမ်ားပါ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သခ်ၤာဉာဏ္စမ္းစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးခင္ညြန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

Myat Khine 2စာအုပ္အမည္    - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးခင္ညြန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး
စာေရးဆရာ    - ျမတ္ခိုင္
တန္ဖိုး        - ၅၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ေဆာင္းပါး (အင္တာဗ်ဴး)
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၂၈၆၊ ၁၁၈.၅  x ၂၅.၅ စင္တီ
လွ်ပ္တစ္ျပတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ညြန္႔ ထန္းသိမ္းခံရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ား ၊ အင္တာဗ်ဴးအသစ္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းဆရာ မ်ား၏ မွတ္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ား
ႏွင့္ ထပ္္မံျဖည္စြက္ထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္္ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စဥ္ေျပာၾကားအဂၤလိပ္စကား

Hein Latစာအုပ္အမည္    - ေန႔စဥ္ေျပာၾကားအဂၤလိပ္စကား
စာေရးဆရာ    - ဟိန္းလတ္
တန္ဖိုး        - ၂၅၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - အဂၤလိပ္စကားေျပာ
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၂၄၀၊ ၁၃.၅  x ၂၀.၅ စင္တီ
ေန႔စဥ္သံုးစြဲေနၾကရမည့္အေၾကာင္းအရာေပါင္း (၅၀)ကို အခန္းမ်ားခြဲ၍ အျပန္ အလွန္စကားေျပာမ်ား၊ အေမးအေျဖမ်ား၊ အသံုး၀င္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုပါ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးထားေပးသည့္ ေန႔စဥ္အသံုး၀င္မည့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္ေတြ႕အယူေတာ္မဂၤလာ

U Ba Theinစာအုပ္အမည္    - ကိုယ္ေတြ႕အယူေတာ္မဂၤလာ
စာေရးဆရာ    - သီရိပ်ံခ်ီၤ-၀ဏၰေက်ာ္ထင္ဦးဘသိန္း
တန္ဖိုး        - ၂၅၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ေဗဒင္
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၁၈၀၊ ၁၃  x ၂၁ စင္တီ
ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ အတိတ္-နမိတ္-စနည္း-ဘေ၀ါ စသည့္ပညာမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္ေကာက္ယူေဟာၾကာခဲ့ေသာ အယူေတာ္မဂၤလာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာ၍ ေရးသားထားေသာ ကိုယ္ေတြ႕အယူေတာ္မဂၤလာက်မ္း စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

တရားအားထုတ္တတ္ေစလို

Mg Kan Htooစာအုပ္အမည္    - တရားအားထုတ္တတ္ေစလို
စာေရးဆရာ    - ေမာင္ကံထူး
တန္ဖိုး        - ၁၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ဘာသာေရး
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၉၅၊ ၁၀.၅  x ၁၆.၅ စင္တီ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေယာဂီမ်ား ၀ိပႆနာကမၼဌာန္းကို ပြားမ်ားအားထုတ္ရာတြင္ လြယ္ကူစြာျဖင့္ တရားအားထုတ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးစီရင္စု တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသမိုင္းအက်ဥ္း

Aung Thinn Nyoစာအုပ္အမည္    - မႏၱေလးစီရင္စု တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသမိုင္းအက်ဥ္း
စာေရးဆရာ    - ေအာင္သင္းညိဳ၊ မာန္(ေတာင္လံုးျပန္)
တန္ဖိုး        - ၁၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - သမိုင္းမွတ္တမ္း
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၇၅၊ ၁၃  x ၂၀ စင္တီ
မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ သခင္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ မႏၱေလး ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးသားထားသည့္ မႏၱေလးတို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး သမိုင္းစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

သူခိုး

U Win Zin 2စာအုပ္အမည္    - သူခိုး
စာေရးဆရာ    - အေသမဦးခင္ ပန္းခ်ီ၀င္းဇင္ (ၿမိတ္)
တန္ဖိုး        - ၆၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ဘာသာေရး
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၄၅၊ ၁၆.၂ x ၂၀.၅ စင္တီ
ျမတ္ဗုဒၶအလိုေတာ္က်၊ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တရားအႏွစ္သာရျဖစ္ ေသာ သူခိုးတရားေတာ္ကို အေသမဦးခင္ပန္းခ်ီ၀င္းဇင္(ၿမိတ္)မွ စုစည္းပူေဇာ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေသမဦးခင္ လွဴနည္းသင္

U Win Zinစာအုပ္အမည္    - အေသမဦးခင္ လွဴနည္းသင္
စာေရးဆရာ    - အေသမဦးခင္ ပန္းခ်ီ၀င္းဇင္ (ၿမိတ္)
တန္ဖိုး        - ၉၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ဘာသာေရး
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၆၂၊ ၁၆.၂  x ၂၀.၅ စင္တီ
ျမတ္ဗုဒၶအလိုေတာ္က် မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တရားအႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ အေသမဦးခင္ လွဴနည္းသင္တရားေတာ္ကို အေသမဦးခင္ပန္းခ်ီ၀င္းဇင္(ၿမိတ္)မွ စုစည္း ပူေဇာ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လွ၀င္းရီ၊ ဇင္မာဦးႏွင့္ ပန္ဒိုရာစိန္၀င္းေမာင္

Hla Win Yiစာအုပ္အမည္    - လွ၀င္းရီ၊ ဇင္မာဦးႏွင့္ ပန္ဒိုရာစိန္၀င္းေမာင္
စာေရးဆရာ    - ေမာင္က်ပ္ခိုး
တန္ဖိုး        - ၁၅၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ၀တၳဳတို
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၁၂၀၊ ၁၂.၅  x ၂၀ စင္တီ
လွ၀င္းရီ၊ ဇင္မာဦးႏွင့္ ပန္ဒိုရာစိန္၀င္းေမာင္ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးထားသည့္ ၀တၳဳလတ္ (၃)ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ ေမာင္က်ပ္ခိုး၏ ဖတ္ခ်င့္ဖြယ္၀တၳဳမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေလစုန္ေရစုန္မွာ ရြက္လႊင့္သြားသလိုလြယ္လိမ့္မယ္မဟုတ္ႏွင့္လူထုပံုရိပ္

Min Naing Soeစာအုပ္အမည္    - ေလစုန္ေရစုန္မွာ ရြက္လႊင့္သြားသလိုလြယ္လိမ့္မယ္မဟုတ္ႏွင့္လူထုပံုရိပ္
စာေရးဆရာ    - မင္းပိုင္စိုး
တန္ဖိုး        - ၂၀၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ေဆာင္းပါး (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၂၀၂၊ ၁၃.၅  x ၂၀.၅ စင္တီ
လူထုပံုရိပ္ဂ်ာနယ္၏ သေဘာထားအျမင္ျဖစ္သည့္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္မ်ား ကို စုစည္းၿပီး ထုတ္ေ၀ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ပံုရိပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြ တင္ျပထားသည့္  အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ( ၃၆) ပုဒ္ကို  ေအာင္သာ(ပီသံုးလံုး)၏   အမွာႏွင့္အတူ ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၃ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၃ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ

KYPစာအုပ္အမည္    - ၂၀၁၃ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၃ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ
စာေရးဆရာ    - KYP
တန္ဖိုး        - ၂၅၀၀ က်ပ္
အမ်ိဳးအစား    - ဥပေဒ
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမူ    - စာ- ၁၆၀၊ ၁၅ x ၂၀.၅ စင္တီ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၆)ျဖင့္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္   စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒႏွင့္    ဥေပေဒအမွတ္ ၅/၂၀၁၃ ျဖင့္  ျပဌာန္းလိုက္သည့္   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး  စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ
အျပည့္အစံု ျဖစ္ပါသည္။